08 December 2009
 
Bogen "Tryksår, smertefuldt for samfundet og den enkelte"
Ulla Moe med bogen Tryksår - smertefuldt for samfundet og den enkelte 
 
”Tryksår, smertefuldt for samfundet og den enkelte”

 

Drivkraften til menneskets udvikling og adfærd er båret af en god portion nysgerrighed, tankevirksomhed og vedholdende forsøg på at forbedre de vante metoder.

Det præger også forskning og udvikling eksempelvis indenfor ældreforsorg, sygdomme, behandlingsmetoder og lignende der medvirker til højnelse af borgerens sundhedstilstand.

 

Når jeg er blevet inspireret til at skrive bogen ”Tryksår, smertefuldt for samfundet og den enkelte”, er det ud fra en erkendelse af, at jeg ikke ser den store udvikling i forhold til tryksårsproblematikken eller at nye metoder til forebyggelse, er prioriteret i pleje, omsorg og behandling.

 

Det har været mit mål at skrive en enkel og ukompliceret bog, der giver social- og sundhedssektorens ansvarlige politikere og ledelser inspiration og værktøjer til udarbejdelse og indførelse af handlingsplaner til en effektiv Tryksårspolitik.

 

I bogen er der eksempler på problemstillinger og værktøjer til deres løsninger som er anvendt i praksis med positive resultater.

 

I den første del af bogen gennemgår jeg de kliniske problemer med tryksår, hvilke omkostninger det har for de tryksårs truede borgere, for medarbejderne og for samfundsøkonomien.

 

Derefter berøres ansvarsfordelingen mellem stat, region og kommune og de politiske og ledelsesmæssige aspekter.

 

Til sidst beskriver jeg MOEmodellen, der er et konkret forslag til en organisatorisk modifikationsmodel, som ledelser på hospitaler, på plejehjem og i de kommunale hjemmeplejer kan anvende til strukturering og gennemførelse af en effektiv tryksårsforebyggende indsats. Desuden giver jeg værktøjer til, hvordan der kan arbejdes videre med netop de metoder som er interessante for institutionen til opnåelse af deres egen Tryksårspolitik.

 

Det er derfor mit håb, at politikere og medarbejdere med ledelsesansvar i social- og sundhedsvæsenet, vil finde inspiration i denne bog og medvirke til etablering af arbejdsmiljøer til fremme af en effektiv tryksårsforebyggende indsats.

 

Anskaf bogen og få råd, anvisninger og inspiration til hvordan du og dine kollegaer kan gribe sagen an indenfor jeres ansvarsområder.

 

Det vi gør godt i dag, kan vi gøre bedre i morgen – og det skal vi blive ved med.

 

Med venlig hilsen og rigtig god arbejdslyst.

 

Ulla Moe
 
Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes på biblioteket.