08 December 2009
 
Velkommen

 

 

Velkommen hos Ulla Moe

 

Med interesse og entusiasme har jeg gennem mange år beskæftiget mig med rehabilitering og tekniske hjælpemidler til ældre, sygdomsramte og handicappede personer.

 

Jeg har deltaget i udvikling og afholdelse af internationale kurser for sundhedspersonale i Danmark, Skandinavien, Island, Færøerne, Grønland og Japan med speciale i

·          ergonomi og forflytning af personer

·          ergonomi og komfort i kørestole

·          ergonomi og pleje af sengeliggende

·          forebyggelse af tryksår – teori og praksis

 

Undervisningen har vægtet hensynet såvel til personalets ergonomiske arbejdsmiljø, synergieffekt ved tværfagligt samarbejde som til de ældre, sygdomsramte og handicappedes behov og interesser. 

 

Mange undervisningstimer er foregået på hospitaler, plejecentre og i hjemmeplejer, hvilket har givet en bred klinisk indsigt i arbejdsforhold og vidensniveau i social- og sundhedsvæsenet.

 

Den erfaring vil jeg gerne dele med dig. 

 

Tryksår - et ømt punkt!

Mange års koncentreret arbejde med forebyggelse af tryksår har givet mig indsigt i hvilke arbejdsmetoder og vilkår medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet har til rådighed. 

 

Det har sat fokus på nødvendigheden af, at systematisere og målrette arbejdsmiljøet og etablere tværfaglige samarbejder for at kunne højne kvaliteten i indsatsen mod tryksår.

 

Skal det lykkes, er det nødvendigt med ledelsens medvirken.

 

Værktøj til brug for udvikling af en Tryksårspolitik har jeg beskrevet i bogen "Tryksår - smertefuldt for samfundet og den enkelte".

Du kan læse nærmere om bogen på denne hjemmeside under Fagligt speciale.

 
Benytter du feltet til venstre, får du vished hvad det koster din arbejdsplads at have tryksår og hvor mange timer der anvendes på pleje og behandling af dem:
  • Anvend Tryksårs-regnestokken til beregning af jeres udgifter til tryksår. Udfyld de røde felter og se straks resultatet.
Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.