08 December 2009
 
Personprofil - Ulla Moe

Jeg er uddannet ergoterapeut og har 30 års erfaring fra samarbejde med social- og sundhedsvæsenet på områder som

·          Efteruddannelse og kursusvirksomhed

·          Projektstyring, ledelse og produktudvikling

·          Klinisk rådgivning i programmer for pleje, træning og rehabilitering

 

Aktiviteterne er udført i både det offentlige social- og sundhedsvæsen og i det private erhvervsliv.

 

Gennem årene har jeg deltaget i den offentlige debat gennem foredrag og en lang række artikler i anerkendte tidsskrifter.

Mine synspunkter har generelt været koncentreret om metoder til at harmonere de offentligt anvendte ressourcer til borgernes behov for pleje, omsorg og rehabilitering.

 

Mit indblik og erfaring i emnerne fra mange års samarbejde med hospitaler, plejecentre og hjemmeplejer har desuden dannet baggrund for bogen:

 

Tryksår

Smertefuldt for samfundet og den enkelte

 

Bogen beskriver situationen vedrørende tryksår i Danmark og den giver eksempler på problemstillinger og hvilke omkostninger tryksår har for borgerne, medarbejderne og samfundsøkonomien.

 

Der gives i bogen anvisning på en metode til at etablere en målrettet og effektiv Tryksårspolitik, der er forankret i institutionens egen organisation.

Den henvender sig til alle ansvarlige politikere og ledere indenfor social- og sundhedsvæsenet.

 

Bogen er bl.a. anmeldt i fagtidsskrifterne LederForum, Sår, Teknologi & Handicap, Læge Magasinet m.fl.

 

”Tryksår, smertefuldt for samfundet og den enkelte” kan købes i boghandelen eller lånes på biblioteket.

 

I 2006 etablerede jeg den rådgivende virksomhed MOE Healthcare Improvement med speciale i organisering af sundhedsfremmende arbejdsmiljøer til forebyggelse af tryksår.